​NTMT Khoa Tóc nhận đề cử Bàn tay vàng ngành tóc 2021

​NTMT Khoa Tóc nhận đề cử Bàn tay vàng ngành tóc 2021

Nằm trong khuôn khổ Đại lễ giỗ tổ ngành tóc Việt Nam 2021, Festival nghệ sỹ tạo mẫu tóc tổ chức vào tháng 6 sẽ là điểm hẹn văn hóa,...
NTMT Nguyễn Trà khẳng định tài năng cùng đề cử giải thưởng danh giá tại Đại lễ giỗ tổ ngành tóc Việt Nam

NTMT Nguyễn Trà khẳng định tài năng cùng đề cử giải thưởng danh giá tại Đại lễ giỗ tổ ngành tóc Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ Lễ giỗ tổ ngành tóc Việt Nam 2021, Festival nghệ sĩ tóc đang nhận được hàng nghìn đơn đăng ký dự thi tại các hạng mục...
NTMT Nhất Duy: Nỗ lực khẳng định tài năng, cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật tạo mẫu nước nhà

NTMT Nhất Duy: Nỗ lực khẳng định tài năng, cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật tạo mẫu nước nhà

Với những đóng góp cho sự phát triển của ngành tóc đương đại và hiện đại Việt Nam, NTMT Nhất Duy vinh dự khi nhận được đề cử Bàn tay...
NTMT Nam Việt: Đánh dấu chặng đường phát triển mới cùng đề cử danh giá

NTMT Nam Việt: Đánh dấu chặng đường phát triển mới cùng đề cử danh giá

Nằm trong khuôn khổ Lễ giỗ tổ ngành tóc Việt Nam 2021 sắp tới, Festival nghệ sỹ tóc thu hút hàng nghìn chuyên gia tạo mẫu khắp cả nước. NTMT...
NTMT Thanh Nga nhận đề cử Kéo vàng nghệ thuật Đại lễ giỗ tổ ngành tóc Việt Nam 2021

NTMT Thanh Nga nhận đề cử Kéo vàng nghệ thuật Đại lễ giỗ tổ ngành tóc Việt Nam 2021

Nằm trong khuôn khổ của Đại lễ giỗ tổ ngành tóc Việt 2021, Festival nghệ sỹ tóc Việt Nam nhận được sự quan tâm của cộng đồng các nhà tạo...
NTMT Huỳnh Đoàn khẳng định tài năng bằng đề cử Kéo vàng nghệ thuật tại Đại lễ giỗ tổ ngành tóc Việt Nam 2021

NTMT Huỳnh Đoàn khẳng định tài năng bằng đề cử Kéo vàng nghệ thuật tại Đại lễ giỗ tổ ngành tóc Việt Nam 2021

Nằm trong khuôn khổ Lễ giỗ tổ ngành tóc Việt Nam 2021, Gala Festival nghệ sỹ tóc sẽ thu hút hàng nghìn chuyên gia tạo mẫu khắp cả nước.
NTMT Bích Hồng nhận đề cử vinh danh tài năng tại Đại lễ giỗ tổ ngành tóc Việt Nam

NTMT Bích Hồng nhận đề cử vinh danh tài năng tại Đại lễ giỗ tổ ngành tóc Việt Nam

Tocvasao.net Nằm trong khuôn khổ Lễ giỗ tổ ngành tóc Việt Nam 2021, Gala vinh danh nhận được hàng nghìn đơn đăng ký tại các hạng mục danh giá...