DƯỠNG TÓC CHUYÊN NGHIỆP

Chăm sóc đặc biệt giúp tăng trưởng tóc, khôi phục nhanh chóng những vùng tóc bị tổn thương cho tóc óng mượt và suôn mềm.