THÔNG BÁO LỄ BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG “XÀI UỐN SOPHIA – RINH AIRBLADE VỀ NHÀ”

41:13 28/02/2023

XÀI UỐN SOPHIA – RINH AIRBLADE VỀ NHÀ
STT TỈNH/THÀNH KHÁCH HÀNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỐ LƯỢNG VÉ MÃ VÉ
1 THÁI NGUYÊN Beauty Hồng Vân Trần Hồng Vân 5 2201218 đến 2201214
2 THÁI NGUYÊN Beauty Kim Anh Nguyễn Công Thức 2 2201213 đến 2201212
3 THÁI NGUYÊN Beauty Minh Đức Minh Đức 4 2201209 đến 2201206
4 THÁI NGUYÊN Beauty Nhàn Tây Trịnh Tiến Nhàn 1 2201205
5 THÁI NGUYÊN Beauty Quang Nghĩa Đào Thị Nghĩa 2 2201204 đến 2201203
6 THÁI NGUYÊN Beauty Quỳnh Quỳnh Lý Thị Quỳnh 3 2201202 đến 2201200
7 THÁI NGUYÊN Beauty Sơn Tóc Trần Hồng Sơn 1 2201199
8 THÁI NGUYÊN Beauty Thành Luân Tạ Văn Luân 1 2201198
9 THÁI NGUYÊN Beauty Thảo Văn Lại Công Văn 5 2201197 đến 2201193
10 THÁI NGUYÊN Beauty Thùy Dương Phạm Thị Hải 2 2201192 đến 2201191
11 THÁI NGUYÊN Beauty Duy Khương Nguyễn Văn Khương 3 2201190 đến 2201188
12 THÁI NGUYÊN Beauty Hoài Thu Phạm Thị Thu 3 2201187 đến 2201185
13 THÁI NGUYÊN Đại Lý ALOHA Nguyễn Thanh Mai 3 2201184 đến 2201182
14 THÁI NGUYÊN Đại Lý Bảo Lâm Lê Thị Hoa 36 2201181 đến 2201146
15 THÁI NGUYÊN Đại Lý Chiến Hằng Nguyễn Thị Hằng 6 2201145 đến 2201140
16 THÁI NGUYÊN Đại Lý Dũng Thủy Nguyễn Thu Thủy 8 2201139 đến 2201132
17 THÁI NGUYÊN Đại Lý Đình Chiến Đinh Văn Luyn 30 2201131 đến 2201102
18 THÁI NGUYÊN Đại Lý Hải Vy Nguyễn Văn Hải 7 2201101 đến 2201095
19 THÁI NGUYÊN Đại Lý Hưng Huệ Mguyễn Thị Mỹ Huệ 9 2201094 đến 2201086
20 THÁI NGUYÊN Đại Lý Minh Cường Doãn Minh Cường 16 2201085 đến 2201070
21 THÁI NGUYÊN Đại Lý Minh Tân Nguyễn Thị Hương Quỳnh 18 2201069 đến 2201052
22 THÁI NGUYÊN Đại Lý Sơn Sài Gòn Triệu Như Quỳnh 50 2201051 đến 2201002
23 THÁI NGUYÊN Đại Lý Tùng Anh Đặng Tùng Anh 5 2201001 đến 2200997
24 THÁI NGUYÊN Đại Lý Thanh Hà Thanh Hà 1 2200996
25 THÁI NGUYÊN Đại Lý Thành Huệ Vũ Thị Minh Huệ 4 2200995 đến 2200992
26 THÁI NGUYÊN Đại Lý Thịnh Thịnh Ngô Thị Thịnh 60 2204173 đến 2204200+2200981 đến 2200991
27 THÁI NGUYÊN Đại lý Hồng Duyên Lê Hồng Duyên 9 2204168 đến 2204170 +2206997 đến 2207000
28 HẢI DƯƠNG Beauty 1998 Nguyễn Văn Khoa 1 2209978
29 HẢI DƯƠNG Beauty A Vĩ Nguyễn Đức Vĩ 15 2209823 đến 2209837
30 HẢI DƯƠNG Beauty An Phú 1 2209979
31 HẢI DƯƠNG Beauty Anh Em Nguyễn Văn Doanh 2 2215629 đến 2215630
32 HẢI DƯƠNG Beauty Cẩm Tú Đồng Thu Huyền 5 2215632 đến 2215636
33 HẢI DƯƠNG Beauty Hà Thoan Nguyễn Thị Thoan 3 2215775 đến 2215777
34 HẢI DƯƠNG Beauty Đẹp Cao Văn Hãn 20 2201221 đến 2201240
35 HẢI DƯƠNG Beauty Trường Ngạn Phan Thị Ngạn 2 2209838 đến 2209839
36 HẢI DƯƠNG Beauty Hoài Thương Trần Thị Hoài 10 2215778 đến 2215787
37 HẢI DƯƠNG Beauty Hoàn Hương Trần Thị Hương 4 2209840 đến 2209843
38 HẢI DƯƠNG Beauty Hoàng Chiến Hoàng Văn Chiến 35 2209980 đến 2210014
39 HẢI DƯƠNG Beauty Huân 37 2209844 đến 2209880
40 HẢI DƯƠNG Beauty Hùng Milan Vũ Quý Hùng 11 2215788 đến 2215798
41 HẢI DƯƠNG Beauty Huynh Đệ Đặng Văn Tuân 6 2215659 đến 2215664
42 HẢI DƯƠNG Beauty La Hằng Nguyễn Thị Hằng 1 2209881
43 HẢI DƯƠNG Beauty Lâm Đặng Đặng Văn Lâm 2 2210015 đến 2210016
44 HẢI DƯƠNG Beauty Nam Huệ Lãnh Văn Nam 41 2209882 đến 2209922
45 HẢI DƯƠNG Beauty Ngọc Ánh Bùi Thị Ánh 1 2210037
46 HẢI DƯƠNG Beauty Nhung Mun Nguyễn Thị Nhung 1 2210038
47 HẢI DƯƠNG Beauty Phước Anh Phan Văn Phước 1 2209923
48 HẢI DƯƠNG Beauty Sơn Paris Đặng Văn Sơn 2 2210039 đến 2210040
49 HẢI DƯƠNG Beauty Tony Ánh Vũ Văn Ánh 5 2209924 đến 2209928
50 HẢI DƯƠNG Beauty Thanh Hoa Trần Huy Tân 26 2201286 đến 2201311
51 HẢI DƯƠNG Beauty Thi Thỏ Đặng Quang Thi 90 2210043 đến 2210132
52 HẢI DƯƠNG Đại lý Bảo Khánh Hoàng Phương Lan 47 2215677 đến 2215723
53 HẢI DƯƠNG Đại lý Hà Nam Trần Bá Nam 41 2210135 đến 2210175
54 HẢI DƯƠNG Đại lý Hoài Nhiên Dương Văn Hoài 8 2209929 đến 2209936
55 HẢI DƯƠNG Đại lý Hoan Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy 29 2210176 đến 2210204
56 HẢI DƯƠNG Đại lý Hương Doan Bùi Văn Long 33 2215724 đến 2215756
57 HẢI DƯƠNG Đại lý Hương Hoàng Nguyễn Huy Hoàng 29 2201319 đến 2201347
58 HẢI DƯƠNG Đại lý Lệ Thoan Nguyễn Đức Hiển 39 2215810 đến 2215848
59 HẢI DƯƠNG Đại lý Linh Hương Vũ Trọng Hào 8 2201348 đến 2201355
60 HẢI DƯƠNG Đại lý Long Tây 2 Nguyễn Văn Hùng 12 2215757 đến 2215768
61 HẢI DƯƠNG Đại lý Oanh Hùng Lê Bá Hùng 2 2215849 đến 2215850
62 HẢI DƯƠNG Đại lý Quang Minh Nguyễn Quốc Minh 17 2210205 đến 2210221
63 HẢI DƯƠNG Đại lý Quang Thủy Vũ Văn Quang 97 2210222 đến 2210260; 2215401 đến 2215458
64 HẢI DƯƠNG Đại lý Thảo Nguyên Ân Thi Nguyễn Đức Căn 148 2215459 đến 2215606
65 HẢI DƯƠNG Đại lý Thu Trang Nguyễn Thị Xíu 8 2201365 đến 2201372
66 HẢI DƯƠNG Đại lý Việt Tiên Sơn 50 2201373 đến 2201400; 2209801 đến 2209822
67 ĐỒNG NAI  Đại lý An Thịnh NGUYỄN THANH LÂM 35 2205605 đến 2205639
68 ĐỒNG NAI  Đại lý Linh  TUÂN 328 2204202 đến 2204389; 2204390 đến 2204529
69 ĐỒNG NAI  Đại lý Tuấn Tóc Việt LÊ ANH TUẤN 31 2204600 đến 2204630
70 ĐỒNG NAI  Đại lý Thuỷ Monica Nguyễn Thị Thuỷ 5 2205640 đến 2205644
71 ĐỒNG NAI  Beauty Tú Hair Trần Quốc Tú 15 2205645 đến 2205659
72 ĐỒNG NAI  Beauty Gia Vinh Mai Quốc Vinh 2 2204632 đến 2204631
73 ĐỒNG NAI  Beauty Bi Hair PHẠM THANH NHƯỜNG 1 2204958
74 ĐỒNG NAI  Beauty Lộc HUỲNH HỮU LỘC 2 2205700;2205701
75 ĐỒNG NAI  Beauty Minh Tân TRẦN KIM NGÂN 46 2204554 đến 2204599
76 HẢI PHÒNG Beauty Bích Trang Minh 5 2202360 đến 2202363, 2202431
77 HẢI PHÒNG Beauty Hằng Phạm  10 2204041 đến 2204045, 2204047 đến 2204051
78 HẢI PHÒNG Beauty hà thu  18 2204097, 2204092 đến 2204094, 2204075 đến 2204077, 2204079 đến 2204081, 2204083 đến 2204084, 2204087 đến 2204088, 2204038 đến 2204040
79 HẢI PHÒNG Beauty Khánh Hồng  2 2202589 đến 2202590
80 HẢI PHÒNG Beauty Khánh Liên 5 2203946 đến 2203950
81 HẢI PHÒNG Beauty Nhung Liễu 13 2203760 đến 2203772
82 HẢI PHÒNG Beauty binh (subin)  45 2203773 đến 2203817
83 HẢI PHÒNG Beauty thanh hằng  10 2202600 đến 2202609
84 HẢI PHÒNG Beauty Thanh Thư  1 2204091
85 HẢI PHÒNG Beauty Thanh Xuân  15 2204117 đến 2204131
86 HẢI PHÒNG Beauty Thịnh tóc vàng  6 2202435 đến 2202440
87 HẢI PHÒNG Beauty Thùy Vân  3 2204089, 2204090, 2204014
88 HẢI PHÒNG Beauty Trọng hàn  15 2202610 đến 2202624
89 HẢI PHÒNG Beauty Tuyết  18 2204096, 2204134, 2204078, 2204099, 2204064, 2204059, 2204054, 2204085, 2204133, 2204105, 2204063, 2204139, 2204082, 2204046, 2204062, 2204070, 2204029, 2204037
90 HẢI PHÒNG Beauty vũ hân  29 2203818 đến 2203846
91 HẢI PHÒNG Beauty Hà Loan 2 2202591 đến 2202592
92 HẢI PHÒNG Beauty Cun Quang  4 2202625 đến 2202628
93 HẢI PHÒNG Beauty Diệp  13 2203847 đến 2203859
94 HẢI PHÒNG Beauty đức trung  2 2202629 đến 2202630
95 HẢI PHÒNG Beauty Giang nam 9 2202369 đến 2202377
96 HẢI PHÒNG Beauty Hằng Vĩnh Hoàng  11 2202489 đến 2202499
97 HẢI PHÒNG Beauty Hiếu Trang  4 2202427 đến 2202430
98 HẢI PHÒNG Beauty Hoàng Luyến  6 2203860 đến 2203865
99 HẢI PHÒNG Beauty Huệ  4 2202423 đến 2202426
100 HẢI PHÒNG Beauty Hương anh  2 2203866 đến 2203867
101 HẢI PHÒNG Beauty Lâm oanh  10 2203868 đến 2203877
102 HẢI PHÒNG Beauty LÝ1  11 2204102 đến 2204104, 2204106 đến 2204113
103 HẢI PHÒNG Beauty mai  48 2202441 đến 2202488
104 HẢI PHÒNG Beauty Minh quang  4 2202365 đến 2202368
105 HẢI PHÒNG Beauty My tuyến  35 2202378 đến 2202412
106 HẢI PHÒNG Beauty ngân vũ 1 2204136
107 HẢI PHÒNG Beauty Phi Hùng  2 2202593 đến 2202594
108 HẢI PHÒNG Beauty Phương kiểm  1 2202631
109 HẢI PHÒNG Beauty Phương lưu  1 2202632
110 HẢI PHÒNG Beauty Phương văn cao  23 2202564 đến 2202586
111 HẢI PHÒNG Beauty Thuỷ 23 2203878 đến 2203900
112 HẢI PHÒNG Beauty quỳnh anh  1 2202364
113 HẢI PHÒNG Beauty Rose  5 2202595 đến 2202599
114 HẢI PHÒNG Beauty Ly ly  17 2202633 đến 2202649
115 HẢI PHÒNG Beauty Tâm tóc 22 2204148 đến 2204167, 2204115 đến 2204116
116 HẢI PHÒNG Beauty Termerlite6 5 2202413 đến 2202417
117 HẢI PHÒNG Beauty Thái Ngọ  1 2202650
118 HẢI PHÒNG Beauty thanh nhàn  40 2202524 đến 2202563
119 HẢI PHÒNG Beauty thanh tâm  17 2203901 đến 2203917
120 HẢI PHÒNG Beauty Thành tây  4 2203918 đến 2203921
121 HẢI PHÒNG Beauty Thu Thảo  3 2202432 đến 2202434
122 HẢI PHÒNG Beauty Thủy  7 2204101, 2204100,2204098,2204141,2204140,2204138,2204135
123 HẢI PHÒNG Beauty Thuyết  1 2204142
124 HẢI PHÒNG Beauty Tony Tùng  25 2207436 đến 2207460
125 HẢI PHÒNG Beauty Trường Trần  3 2203922 đến 2203924
126 HẢI PHÒNG Beauty Tuấn Hair  3 2202418 đến 2202420
127 HẢI PHÒNG Beauty tùng  1 2202421
128 HẢI PHÒNG Beauty tuyên khàn  3 2202651 đến 2202653
129 HẢI PHÒNG Beauty Vân Anh 1 2203925
130 HẢI PHÒNG Beauty văn sáu  24 2202523 đến 2202500
131 HẢI PHÒNG Beauty vinh hường  1 2204095
132 HẢI PHÒNG Beauty Vũ Vũ  7 2203926 đến 2203932
133 HẢI PHÒNG Beauty xoa nguyễn  1 2204132
134 HẢI PHÒNG Beauty Dung  56 2202673 đến 2202728
135 HẢI PHÒNG Beauty Hoàng Việt  2 2203933 đến 2203934
136 HẢI PHÒNG Beauty Huyền Ely  14 2202654 đến 2202667
137 HẢI PHÒNG Beauty Ngà Nguyễn 1 2202422
138 HẢI PHÒNG Beauty Phạm Long  2 2202729 đến 2202730
139 HẢI PHÒNG Beauty thanh loan  11 2203935 đến 2203945
140 HẢI PHÒNG Beauty Thúy Ngân  5 2202668 đến 2202672
141 HẢI PHÒNG Đại lý Khải Thành  12 2204015 đến 2204026
142 HẢI PHÒNG Đại lý Ngọc Châu  21 2202731 đến 2202751
143 HẢI PHÒNG Đại lý ngọc trâm  41 2202752 đến 2202792
144 HẢI PHÒNG Đại lý trang anh  2 2204027 đến 2204028
145 HẢI PHÒNG Đại lý diệp long  3 2202793 đến 2202795
146 HẢI PHÒNG Đại lý Hảo  4 2202796 đến 2202799
147 HẢI PHÒNG Đại lý Vinh hoa  1 2202800
148 ĐAKLAK Đại lý Anna Trương Thanh Hồng 18 2207855 đến 2207869
149 ĐAKLAK Đại Lý Đăng Khôi 78 Hủy vé 
150 ĐAKLAK Đại lý Kim Liên 26 Hủy vé 
151 ĐAKLAK Đại lý Mỹ Dung Huế Vòng Da Lệ  33 2207620 đến2207639 
152 ĐAKLAK Đại lý Ngọc Loan Nguyễn Hải Đăng  48 2207704 đến 2207751
153 ĐAKLAK Đại Lý Phạm Nghị 10 Hủy vé 
154 ĐAKLAK Đại lý Phụ Liệu Trang Thảo  Đặng Thụy Vi  81 2207752đến 2207833
155 ĐAKLAK Đại lý Phương Hải Nguyễn Thái Hà  18 2207686 đến 2207703
156 ĐAKLAK Đại lý Vân Anh 40 Hủy vé 
157 ĐAKLAK Đại lý Xuân Trang Phạm Minh Đăng  16 2207670 đến 2207685
158 ĐAKLAK Đại lý Hồng Phát 17 Hủy vé 
159 ĐAKLAK Đại lý Ngọc Lan Phan Thị Hạnh 3 2205721 đến 2205723
160 ĐAKLAK Đại lý Phụ Liệu Đăng Long 4 hủy vé 
161 ĐAKLAK đại lý Tấn Tài 19 Hủy vé 
162 HỒ CHÍ MINH Đại lý Ân Bảo Vân  Phùng Long Ẩn 19 2205917 đến 2205935
163 HỒ CHÍ MINH Đại lý Bảo Linh  Nguyễn Thanh Bảo Linh 23 2201861 đến 2201883
164 HỒ CHÍ MINH Đại lý Bảo Trọng  Trần Bảo Trọng 68 2201884 đến 2201961
165 HỒ CHÍ MINH Đại lý Đạt Phương  Nguyễn Xuân Hiếu 8 2209704 đến 2209711
166 HỒ CHÍ MINH Đại lý Điểm 10  82 2200461 đến 2200542
167 HỒ CHÍ MINH Đại lý GIA BẢO COSMETINC  Nguyễn Thanh Tuấn 27 2205936 đến 2205962
168 HỒ CHÍ MINH Đại lý Hà  Lê Trung Kiên 5 2209307 đến 2209311
169 HỒ CHÍ MINH Đại lý Hồng Đô Võ Đình Thiêm 41 2201972 đến 2202012
170 HỒ CHÍ MINH Đại lý Lan Anh  84 2200902 đến 2200959 + 2209334+2209359
171 HỒ CHÍ MINH Đại lý Linh  Trần Thị Vinh 60 2200543 đến 2200602
172 HỒ CHÍ MINH Đại lý Minh Khôi  21 2203191 đến 2203211
173 HỒ CHÍ MINH Đại lý MIU  Mại Khắc Tú 2 200873+200874
174 HỒ CHÍ MINH Đại lý Nét Việt  2 2205963 đến 2205964
175 HỒ CHÍ MINH Đại lý Ngọc Diễm  12 2200861 đến 2200872
176 HỒ CHÍ MINH Đại lý Nguyễn Lâm  10 2205965 đến 2205974
177 HỒ CHÍ MINH Đại lý Phố Đông  6 2200603 đến 2200608
178 HỒ CHÍ MINH Đại lý Phương Vui  Nguyễn Văn Du 15 2209093 đến 2209107
179 HỒ CHÍ MINH Đại lý Tóc Bi  13 2209712 đến 2209724
180 HỒ CHÍ MINH Đại lý Tóc Đẹp  Lê Thanh Hải 147 2202013 đến 2202159
181 HỒ CHÍ MINH Đại lý Tóc Đẹp 2  Võ Thị Thanh 54 2202160 đến 2202213
182 HỒ CHÍ MINH Đại lý Tóc Đẹp 3  Võ Thị Thúy 18 2202214 đến 2202221
183 HỒ CHÍ MINH Đại lý Tú Diễm  1 2203169
184 HỒ CHÍ MINH Đại lý Thanh Hải  7 2200609 đến 2200615
185 HỒ CHÍ MINH Đại lý Thanh Nhàn  Võ Hùng Cường 12 2202222 đến 2202233
186 HỒ CHÍ MINH Đại lý Thanh Tâm  Tăng Thanh Tâm 148 2202234 đến 2202359 + 2209692 đến 2209703 + 2201962 đến 2201971
187 HỒ CHÍ MINH Đại lý Thu Nhung  Thu Nhung 41 2209108 đến 2209148
188 HỒ CHÍ MINH Đại lý Thu Phong  1 2203188
189 HỒ CHÍ MINH Đại lý Út Lý  Phạm Thị Lý 4 2209312 đến 2209315
190 HỒ CHÍ MINH Đại lý Vân Anh  Vân Anh 46 2208861 đến 2208906
191 HỒ CHÍ MINH Đại lý Vũ Đức Huỳnh Công Đức 24 2205975 đến 2205998
192 HỒ CHÍ MINH Đại lý Zema  12 2209725 đến 2209736
193 HỒ CHÍ MINH Beauty Ái Mỹ  Nguyễn Thị Thu Thủy 44 2209149 đến 2209192
194 HỒ CHÍ MINH Beauty An  Trần Thái Quang 9 2206052 đến 2206060
195 HỒ CHÍ MINH Beauty Ánh Như  Nguyễn Văn Sơn 39 2202801 đến 2202839
196 HỒ CHÍ MINH Beauty Anh Tuấn  11 2200616 đến 2200626
197 HỒ CHÍ MINH Beauty Bắc Trần Tiến  35 2203212 đến 2203246
198 HỒ CHÍ MINH Beauty Bảo Long  9 2208907 đến 2208913+ 2209091+2209090
199 HỒ CHÍ MINH Beauty Bé Nhỏ  Đỗ Thị Hồng 4 2209737 đến 2209740
200 HỒ CHÍ MINH Beauty Bin Nguyễn  1 2202840
201 HỒ CHÍ MINH Beauty Bin Red  BIn 14 2202841 đến 2202854
202 HỒ CHÍ MINH Beauty Bình Lý  Lý Thanh BÌnh 3 2209741 đến 2209743
203 HỒ CHÍ MINH Beauty Cao Tuyển  Nguyễn Thanh Tuyển 6 2209360 đến 2209365
204 HỒ CHÍ MINH Beauty Coca Hair  Đặng Minh Hiền 8 2209366 đến 2209373
205 HỒ CHÍ MINH Beauty Cường Seven  Nguyễn Văn Cường 35 2209374 đến 2209408
206 HỒ CHÍ MINH Beauty Cường Tony  12 2209409 đến 2209420
207 HỒ CHÍ MINH Beauty Chương  26 2209744 đến 2209769
208 HỒ CHÍ MINH Beauty Đạt  4 2208914 đến 2208917
209 HỒ CHÍ MINH Beauty Định  Trần Minh Thông 4 2209421 đến 2209424
210 HỒ CHÍ MINH Beauty Đông Du  18 2200627 đến 2200644
211 HỒ CHÍ MINH Beauty Đồng Phát  2 2203189 đến 2203190
212 HỒ CHÍ MINH Beauty Đức Design  Đức 18 2208918 đến 2208935
213 HỒ CHÍ MINH Beauty Đức Ngọc  Trương Văn Chướng 5 2209193 đến 2209197
214 HỒ CHÍ MINH Beauty Dzũ  AN 14 2209316 đến 2209327
215 HỒ CHÍ MINH Beauty Garage Hair  Nguyễn Phương Nam 32 2209425 đến 2209456
216 HỒ CHÍ MINH Beauty Gold  4 2209329 đến 2209333
217 HỒ CHÍ MINH Beauty Gia Nguyễn  Nguyễn Văn Hồng Em 3 200875 đến 200877
218 HỒ CHÍ MINH Beauty Hà  5 200878 đến 200882
219 HỒ CHÍ MINH Beauty Hair Color  1 2203170
220 HỒ CHÍ MINH Beauty Hàn Châu  1 2202855
221 HỒ CHÍ MINH Beauty Han's Hồng Diễm 19 2202856 đến 2202874
222 HỒ CHÍ MINH Beauty Hằng Nguyễn Nguyễn Thị Bé Hai 30 2209457 đến 2209486
223 HỒ CHÍ MINH Beauty Hạnh Chị Hạnh 1 2202875
224 HỒ CHÍ MINH Beauty Hiền Linh 4 2208936 đến 2208939
225 HỒ CHÍ MINH Beauty Hiếu Huỳnh 2  1 2206051
226 HỒ CHÍ MINH Beauty Hoàng Nam Vũ Tiến Lực 7 2209487 đến 2209493
227 HỒ CHÍ MINH Beauty Học Viện ASI  Quân 8 2208940 đến 2208947
228 HỒ CHÍ MINH Beauty Hollywood  Trần Anh Tuấn 8 2209198 đến 2209205
229 HỒ CHÍ MINH Beauty Hồng Đào  Chị Đào 1 2202876
230 HỒ CHÍ MINH Beauty Hồng Đoan  2 2202877 đến 2202878
231 HỒ CHÍ MINH Beauty Hưng 11 2208948 đến 2208958
232 HỒ CHÍ MINH Beauty Huyền 4 2200645 đến 2200649
233 HỒ CHÍ MINH Beauty Huỳnh Lê  Lê Thị Kim Huê 154 2202879 đến 2203032
234 HỒ CHÍ MINH Beauty Huỳnh Phát  Huỳnh Tấn Phát 24 2209494 đến 2209517
235 HỒ CHÍ MINH Beauty K Đạt  7 2205999 đến 2206005
236 HỒ CHÍ MINH Beauty Ken  15 2203033 đến 2203047
237 HỒ CHÍ MINH Beauty Kiệt  Tuấn Kiệt 5 2209770 đến 2209774
238 HỒ CHÍ MINH Beauty Kim ÚT Kim 2 2203048 đến 2203049
239 HỒ CHÍ MINH Baeuty Kim Yến 3 2209518 đến 2209520
240 HỒ CHÍ MINH Beauty Khang Thịnh  3 2209521 đến 2209523
241 HỒ CHÍ MINH Beauty Lani Phạm Phạm Thị Hoàng Thanh 11 2206006 đến 2206016
242 HỒ CHÍ MINH Beauty Lan Phương  Phương 19 2200650 đến 2200668
243 HỒ CHÍ MINH Beauty Lê Dũng  5 2203171 đến 2203175
244 HỒ CHÍ MINH Beauty Liễu Thanh 50 2209524 đến 2209573
245 HỒ CHÍ MINH Beauty Linh Lan  Nguyễn Thị Hồng Lan 4 2203050 đến 2203052+2203168
246 HỒ CHÍ MINH Beauty Minh Hoàng  Phương 65 2203247 đến 2203260 + 2205807 đến 2205857
247 HỒ CHÍ MINH Beauty Minh Hy  Hy 2 2200669 đến 2200670
248 HỒ CHÍ MINH Beauty Minh Thư  9 2209574 đến 2209582
249 HỒ CHÍ MINH Beauty Minh Thư  12 2209583 đến 2209594
250 HỒ CHÍ MINH Beauty Mỹ Hạnh  1 2206017
251 HỒ CHÍ MINH Beauty Mỹ Hạnh  32 2208959 đến 2208990
252 HỒ CHÍ MINH Beauty Mỹ Hạnh 3 8 2205858 đến 2205865
253 HỒ CHÍ MINH Beauty Nam 16 2205866 đến 2205881
254 HỒ CHÍ MINH Beauty Nice Hair  5 2206018 đến 2206022
255 HỒ CHÍ MINH Beauty Ninh  4 2209595 đến 2209598
256 HỒ CHÍ MINH Beauty Nga Thanh NGa 1 2203053
257 HỒ CHÍ MINH Beauty Nghị  2 2208991 đến 2208992
258 HỒ CHÍ MINH Beauty Ngọc Thủy  Nam 7 2200671 đến 2200676
259 HỒ CHÍ MINH Beauty Nguyễn 1 2203054
260 HỒ CHÍ MINH Beauty Nguyễn Dung  Trần Thị Dung 5 2203055 đến 2203059
261 HỒ CHÍ MINH Beauty Nhân Baber Hồ Đăng Nhân 5 2209206 đến 2209210
262 HỒ CHÍ MINH Beauty Nhật Hào  Nhật Hào 1 2209211
263 HỒ CHÍ MINH Beauty Nhicolai  Nguyễn Duy Trí 13 2209599 đến 2209611
264 HỒ CHÍ MINH Beauty Nhím - 4 2208993 đến 2208996
265 HỒ CHÍ MINH Beauty Như Thủy  8 2208997 đến 2209004
266 HỒ CHÍ MINH Beauty Phái Đẹp  Mai 2 2209212+2209213
267 HỒ CHÍ MINH Beauty Phấn Tây Bắc  Phấn Bắc Tây 5 2209214 đến 2209218
268 HỒ CHÍ MINH Beauty Phúc  Phúc 45 2209220 đến 2209264
269 HỒ CHÍ MINH Beauty Phúc  Lê Hữu Phúc 2 200883+200884
270 HỒ CHÍ MINH Beauty Phương Chị Phương 5 2203060 đến 2203064
271 HỒ CHÍ MINH Beauty Phương  Nguyễn Thị Thùy Dương 8 2206023 đến 226030
272 HỒ CHÍ MINH Beauty Phương Thanh  8 2009612 đến 2209619
273 HỒ CHÍ MINH Beauty Phương Uyên 4 2203176 đến 2203179
274 HỒ CHÍ MINH Beauty Phú Seoul  Phú 3 2209265 đến 2209267
275 HỒ CHÍ MINH Beauty Queen Hair  Hoàng Xuân Diếu 8 2209268 đến 2209275
276 HỒ CHÍ MINH Beauty Quỳnh  Chiêm Thị Liên 8 2209620 đến 2209627
277 HỒ CHÍ MINH Beauty Sài Gòn Fundky Hair Studo  33 2209005 đến 2209037
278 HỒ CHÍ MINH Beauty Sài Gòn Tóc  4 2209628 đến 2209631
279 HỒ CHÍ MINH Beauty Sebusan  Khúc Chí Đức 2 2209276+2209277
280 HỒ CHÍ MINH Beauty Sinh Anh Nguyễn Văn Tới 33 2203065 đến 2203097
281 HỒ CHÍ MINH Beauty Sinh Anh  27 2209775 đến 2209800+2200838
282 HỒ CHÍ MINH Beauty SKY  Nguyễn Thế Hưng 25 2209278+2209302
283 HỒ CHÍ MINH Beauty SMEN Babershop Sơn 8 2200677 đến 2200684
284 HỒ CHÍ MINH Beauty Sơn Nguyễn  2 2209038 đến 2209039
285 HỒ CHÍ MINH Beauty T&N  Đặng Tấn Tài 13 200885 đến 200897
286 HỒ CHÍ MINH Beauty Tâm  Tâm 9 2200685 đến 2200694
287 HỒ CHÍ MINH Beauty Tóc Sài Gòn  Hà  Văn NHư 35 2209632 đến 2209666
288 HỒ CHÍ MINH Beauty Tuấn Khanh  5 2200839 đến 2200843
289 HỒ CHÍ MINH Beauty Tuấn Khanh  Khanh 1 2206031
290 HỒ CHÍ MINH Beauty Tuấn Nguyễn  22 2203098 đến 2203119
291 HỒ CHÍ MINH Beauty Tùng Tóc Ngắn  10 226032 đến 2206041
292 HỒ CHÍ MINH Beauty Tuổi Trẻ  Đặng Hồng Lựu 15 2203120 đến 2203134
293 HỒ CHÍ MINH Beauty Thái  25 2205882 đến 2205906
294 HỒ CHÍ MINH Beauty Thái Phong  4 2209667 đến 2209670
295 HỒ CHÍ MINH Beauty Thắng Thắng 3 2200694 đến 2200696
296 HỒ CHÍ MINH Beauty Thanh Chúc  10 2205907 đến 2205916
297 HỒ CHÍ MINH Beauty Thanh Huyền  Hải Anh 3 2200697 đến 2200699
298 HỒ CHÍ MINH Beauty Thanh Tâm  Tăng Thanh Tâm 8 2203180 đến 2203187
299 HỒ CHÍ MINH Beauty Thịnh Nguyễn Trọng Thịnh 7 2206042 đến 220648
300 HỒ CHÍ MINH Beauty Thu Biên  Nguyễn Thị Thu Biên 2 2206049 đến 2206050
301 HỒ CHÍ MINH Beauty Thủy Ngân  25 2209040 đến 2209064
302 HỒ CHÍ MINH Beauty Traky  17 2200844 đến 2200860
303 HỒ CHÍ MINH Beauty Trang Đài 18 2209671 đến 2209688
304 HỒ CHÍ MINH Beauty Trang Hoàn Vũ  11 2209065 đến 2209075
305 HỒ CHÍ MINH Beauty Trang Phạm  Chị Trang 1 2203135
306 HỒ CHÍ MINH Beauty Trí Color trần trung trí 4 200898 đến 200901
307 HỒ CHÍ MINH Beauty Trinh  4 2200700 đến 2200703
308 HỒ CHÍ MINH Beauty Trúc Dương  Phạm Văn Dương 134 2200704 đến 2200837
309 HỒ CHÍ MINH Beauty Vinh  15 2209076 đến 2209090
310 HỒ CHÍ MINH Beauty Vũ Hair 3 2209689 đến 2209691
311 HỒ CHÍ MINH Beauty Vy Lan  Đào Mai Lan 5 2209303 đến 2209307+2209219
312 HỒ CHÍ MINH Beauty Zaj  32 22036136 đến 2203167
HÀ NỘI Beauty Chung Quân Nguyễn Chung Quân 1 2201220
313 HÀ NỘI Đại Lý Bình Minh Trần Thị Hiệu 45 2214962 đến 2215006
314 HÀ NỘI Đại Lý Đức Phương Vũ Đức Phương 11 2216360 đến 2216370
315 HÀ NỘI Đại Lý Mai Loan Vũ Thị Loan 78 2215007 đến 2215084