Danh sách Mã Dự Thưởng TUẦN 9 TỪ (10/01/2024 - 16/01/2024) chương trình Vòng Quay May Mắn " TÓC ĐẸP MÊ SAY - QUÀ MAY VỀ TAY"

00:00 16/01/2024

TÓC ĐẸP MÊ SAY - QUÀ MAY VỀ TAY
STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ
1 8YEUQALP Bùi Phạm Thảo Nhung 29/39. Trường Chinh. Q12, Hồ Chí Minh
2 EL7SBXP7 Bùi Phạm Thảo Nhung 29/39. Trường Chinh. Q12, Hồ Chí Minh
3 7Y7UW8VL Bùi Phạm Thảo Nhung 29/39. Trường Chinh. Q12, Hồ Chí Minh
4 WDMF9QPD Bùi Phạm Thảo Nhung 29/39. Trường Chinh. Q12, Hồ Chí Minh
5 6YWUY4KR Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
6 KDVFBKQP Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
7 AWATMALG Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
8 3YAUBYMG Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
9 4RKUQG7G Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
10 NXY0PRZY Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
11 G28C2DZ3 Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
12 QDMFKYL3 Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
13 XDQFWG7M Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
14 RDMFX26M Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
15 YDGFPNEX Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
16 ZDNFYD88 Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
17 VDMF7Y67 Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
18 D8WUE9BD Võ mộng thuỳ trang 23b nam kỳ khởi nghĩa,tân an,ninh kiều,tp cần thơ, Cần Thơ
19 MZM1NWNK Võ mộng thuỳ trang 23b nam kỳ khởi nghĩa,tân an,ninh kiều,tp cần thơ, Cần Thơ
20 PDMF3B3L Võ mộng thuỳ trang 23b nam kỳ khởi nghĩa,tân an,ninh kiều,tp cần thơ, Cần Thơ
21 9Q81787Q Võ mộng thuỳ trang 23b nam kỳ khởi nghĩa,tân an,ninh kiều,tp cần thơ, Cần Thơ
22 2Y3UPWPM Võ mộng thuỳ trang 23b nam kỳ khởi nghĩa,tân an,ninh kiều,tp cần thơ, Cần Thơ
23 B7KI8K8Q le diem huong đường 200 tân việt- yên mỹ - hưng yên, Hưng Yên
24 LVZSK9KR Dang quang thi Tân việt- yên mỹ - hưng yên, Hưng Yên
25 8YEUQAQP Nguyễn thị hằng 99 phùng thế tài , vcn , phước hải, Khánh Hòa
26 EL7SBXB7 Nguyễn thị hằng 99 phùng thế tài , vcn , phước hải, Khánh Hòa
27 7Y7UW8WL Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
28 WDMF9Q9D Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
29 6YWUY4YR Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
30 KDVFBKBP Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
31 AWATMAMG Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
32 3YAUBYBG Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
33 4RKUQGQG Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
34 NXY0PRPY Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
35 G28C2D23 Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
36 QDMFKYK3 Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
37 XDQFWGWM Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
38 RDMFX2XM Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
39 YDGFPNPX Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
40 ZDNFYDY8 Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
41 VDMF7Y77 Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
42 D8WUE9ED Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
43 MZM1NWEK Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
44 PDMF3BXL Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
45 9Q8178ZQ Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
46 2Y3UPWNM Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
47 B7KI8KAQ Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
48 LVZSK97R Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
49 8YEUQA9P Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
50 EL7SBXG7 Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
51 7Y7UW87L Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
52 WDMF9QWD Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
53 6YWUY48R Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
54 KDVFBK9P Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
55 AWATMA3G Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
56 3YAUBY9G Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
57 4RKUQGDG Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
58 NXY0PR4Y Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
59 G28C2DE3 Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
60 QDMFKYG3 Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
61 XDQFWG8M Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
62 RDMFX2RM Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
63 YDGFPN4X Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
64 ZDNFYDM8 Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
65 VDMF7YX7 Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
66 D8WUE9DD Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
67 MZM1NMKK Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
68 PDMF3MAL Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
69 9Q817L3Q Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
70 2Y3UPAQM Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
71 B7KI8Y7Q Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
72 LVZSK2ZR Phạm Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, quận 7, Hồ Chí Minh
73 8YEUQ6MP Trần Đăng Lợi 30 đồng văn cống,an thới,ninh kiều ,tp cần thơ, Cần Thơ
74 EL7SBVA7 Trần Đăng Lợi 30 đồng văn cống,an thới,ninh kiều ,tp cần thơ, Cần Thơ
75 7Y7UWKML Phan Thị Hồng Vân Tổ 3 - phúc Lợi, Long Biên Hà Nội, Hà Nội
76 WDMF9A3D Dương Thị Huỳnh Hương 908/13 phường 8 Quang Trung gò vấp, Hồ Chí Minh
77 6YWUYDVR Huỳnh Thị Thùy Dương Tổ 9_Thôn Vĩnh Châu- xã Vĩnh Hiệp- Nha Trang, Khánh Hòa
78 KDVFB2ZP Huỳnh Thị Thùy Dương Tổ 9_Thôn Vĩnh Châu- xã Vĩnh Hiệp- Nha Trang, Khánh Hòa
79 AWATM68G Trần Thị Phương 240 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An-Hải Phòng, Hải Phòng
80 3YAUBDWG Trần Thị Phương 240 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An-Hải Phòng, Hải Phòng
81 4RKUQEAG Trần Thị Phương 240 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An-Hải Phòng, Hải Phòng
82 NXY0PY3Y Trần Thị Phương 240 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An-Hải Phòng, Hải Phòng
83 G28C24V3 Trần Thị Phương 240 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An-Hải Phòng, Hải Phòng
84 ZDNFYDAK Trần Thị Phương 240 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An-Hải Phòng, Hải Phòng
85 VDMF7YNQ Trần Thị Phương 240 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An-Hải Phòng, Hải Phòng
86 D8WUE9MR Trần Thị Phương 240 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An-Hải Phòng, Hải Phòng
87 MZM1NWVA Trần Thị Phương 240 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An-Hải Phòng, Hải Phòng
88 PDMF3BNY Trần Thị Phương 240 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An-Hải Phòng, Hải Phòng
89 9Q8178BV Trần Thị Phương 240 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An-Hải Phòng, Hải Phòng
90 2Y3UPWVV Trần Thị Phương 240 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An-Hải Phòng, Hải Phòng
91 B7KI8K3Z Trần Thị Phương 240 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An-Hải Phòng, Hải Phòng
92 LVZSK9EM Nguyễn Ngọc Vân Chung cư phương đông greenpark, 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hà Nội
93 8YEUQAD7 Lý văn Bình 155/2 Nguyễn thái Sơn p4 gò vấp, Hồ Chí Minh
94 EL7SBX7E Nguyễn văn Tuấn Chỉ đạo văn lâm Hưng yên, Hưng Yên
95 7Y7UW82X Nguyễn văn Tuấn Chỉ đạo văn lâm Hưng yên, Hưng Yên
96 WDMF9QZL Nguyễn văn Tuấn Chỉ đạo văn lâm Hưng yên, Hưng Yên
97 6YWUY4Z4 Salon Toc Anh Cường Anh cường salon tóc, 151 Trân Nhân Tông vĩnh trụ -lý nhân, Hà Nam
98 KDVFBK62 Nguyễn Thị Hạnh 14-16 Mã Lò, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
99 AWATMAN7 Nguyễn Thị Hạnh 14-16 Mã Lò, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
100 3YAUBYRP Nguyễn Thị Hạnh 14-16 Mã Lò, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
101 4RKUQGZ9 Nguyễn Thị Hạnh 14-16 Mã Lò, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
102 NXY0PRB8 Nguyễn Thị Hạnh 14-16 Mã Lò, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
103 G28C2DYX Nguyễn Thị Hạnh 14-16 Mã Lò, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
104 QDMFKYBL Nguyễn Thị Hạnh 14-16 Mã Lò, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
105 XDQFWG4W Nguyễn Thị Hạnh 14-16 Mã Lò, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
106 RDMFX27R đoàn khánh linh 241 xã đàn, Hà Nội
107 NXY0PRQ3 đoàn khánh linh 241 xã đàn, Hà Nội
108 G28C2DK9 Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
109 QDMFKYPN Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
110 XDQFWGNP Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
111 RDMFX2LE Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
112 YDGFPNWA Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
113 ZDNFYDGP Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
114 VDMF7YZN Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
115 D8WUE9WW Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
116 MZM1NW2Z Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
117 PDMF3B69 Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
118 9Q8178PX Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
119 2Y3UPWRY Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
120 B7KI8KZN Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
121 LVZSK9W9 Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
122 8YEUQAB6 Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
123 EL7SBXQR Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
124 7Y7UW8LE Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
125 WDMF9QNK Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
126 6YWUY47X Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
127 KDVFBKXA Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
128 AWATMA4L Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
129 3YAUBYVB Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
130 4RKUQGVD Hoàng Quyến 487 nguyễn nghiễm tt xuân an nghi xuân, Hà Tĩnh
131 NXY0PRM3 Phạm thu hà 89/166 kim mã, Hà Nội
132 G28C2D79 Phạm thu hà 89/166 kim mã, Hà Nội
133 QDMFKYDN Phạm thu hà 89/166 kim mã, Hà Nội
134 XDQFWGVP Phạm thu hà 89/166 kim mã, Hà Nội
135 RDMFX2DE Trần Công Minh Vân Mạc Vân Du Ân Thi Hưng Yên, Hưng Yên

Thời gian diễn ra: từ 14/11/2023 đến 14/02/2024

 Kho giải thưởng giá trị:

Giải may mắn: khách hàng quét mã tem trên sản phẩm, hoàn thành form thông tin để nhận thưởng ngay các phần quà may mắn của chương trình

13 Giải tuần : mỗi giải 01 máy ép chậm

04 Giải tháng : mỗi giải 01 TV samsung 65 inch

Giải kết thúc chương trình: 01 iphone 15 màu hồng 128GB

- Thể lệ chương trình vòng quay may mắn:

- Khách hàng cào lớp bạc trên tem được dán trên sản phẩm, nhập thông tin theo hướng dẫn để lấy mã dự thưởng để tham gia chương trình!

Các sản phẩm áp dụng cho chương trình :

+ Dầu gội siêu mượt tóc Nutripair

+ Dầu xả siêu mượt tóc Nutripair + Hấp dầu siêu mượt tóc Nutripair

+ Xit siêu dưỡng ẩm và bóng tóc (hương nước hoa)

+ Xit siêu dưỡng ẩm và bóng tóc (hoa hồng trắng)

+ Tinh dầu siêu mượt tóc hoa hồng Belo.