Danh sách Mã Dự Thưởng TUẦN 6 từ (20/12 - 26/12) chương trình Vòng Quay May Mắn " TÓC ĐẸP MÊ SAY - QUÀ MAY VỀ TAY"

00:00 26/12/2023

DANH SÁCH MÃ DỰ THƯỞNG TUẦN 6 TỪ ( 20/12 - 26/12)
STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ
1 9Q817RPA Ngô Thị Thoa Xóm 7. Xuân Tiến Xuân trường nam định, Nam Định
2 2Y3UP2RE Ngô Thị Thoa Xóm 7. Xuân Tiến Xuân trường nam định, Nam Định
3 B7KI8NZ3 Ngô Thị Thoa Xóm 7. Xuân Tiến Xuân trường nam định, Nam Định
4 LVZSK4WW Mai Hường Xuân tiến , xuân trường , Nam Định, Nam Định
5 8YEUQ4BR Nêm thị ninh 10/3 nguyễ thị định,phườc long,nha trang, Khánh Hòa
6 EL7SB3QL Mai Hường Xuân tiến , xuân trường , Nam Định, Nam Định
7 7Y7UWNLA Nêm thị ninh 10/3 nguyễn thị định,phườc long,nha trang, Khánh Hòa
8 WDMF9LN4 Mai Hường Xuân tiến , xuân trường , Nam Định, Nam Định
9 6YWUYG7G Mai Hường Xuân tiến , xuân trường , Nam Định, Nam Định
10 KDVFBNXK Mai Hường Xuân tiến , xuân trường , Nam Định, Nam Định
11 AWATMR46 Mai Hường Xuân tiến , xuân trường , Nam Định, Nam Định
12 3YAUBGVA Mai Hường Xuân tiến , xuân trường , Nam Định, Nam Định
13 4RKUQ8VR Mai Hường Xuân tiến , xuân trường , Nam Định, Nam Định
14 NXY0PAQ7 Mai Hường Xuân tiến , xuân trường , Nam Định, Nam Định
15 G28C2AKB Mai Hường Xuân tiến , xuân trường , Nam Định, Nam Định
16 QDMFK8PZ Mai Hường Xuân tiến , xuân trường , Nam Định, Nam Định
17 XDQFWRN7 Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
18 RDMFXBLX Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
19 YDGFPLW4 Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
20 ZDNFYXZB Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
21 PDMF3BQA Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
22 9Q8178G9 Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
23 2Y3UPWM6 Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
24 B7KI8KRR Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
25 LVZSK9VN Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
26 8YEUQAY3 Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
27 EL7SBXKZ Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
28 7Y7UW8Q2 Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
29 WDMF9QYN Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
30 6YWUY4Q3 Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
31 KDVFBK3E Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
32 AWATMAQK Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
33 3YAUBY3K Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
34 4RKUQGW8 Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
35 NXY0PRGR Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
36 G28C2DP4 Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
37 QDMFKY9X Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
38 XDQFWGPL Huỳnh thị việt nhân 297 hoà hảo Q10, Hồ Chí Minh
39 RDMFX249 Nguyễn Thị Thu 122 Thành Thái - Đông Thọ - Tp Thanh Hoá, Thanh Hóa
40 NXY0PRG8 Lê Thị Hoa 192 núi thành, Đà Nẵng
41 G28C2DPX Bùi thị ngọc Xóm 2 nhật tựu kim bảng hà nam, Hà Nam
42 QDMFKY9L huynh quoc cuong 50 nguyen van trang quan 1, Hồ Chí Minh
43 XDQFWGPW Phạm Thị Trà My 61 Lý Thái Tổ , Điện An , Điện Bàn, Quảng Nam
44 RDMFX24R Phạm Thị Trà My 61 Lý Thái Tổ , Điện An , Điện Bàn, Quảng Nam
45 YDGFPNBD cao xuân hiệp tiêu long - tương giang - từ sơn -, Bắc Ninh
46 ZDNFYD6K Phạm Thị Trà My 61 Lý Thái Tổ , Điện An , Điện Bàn, Quảng Nam
47 VDMF7YWQ Phạm Thị Trà My 61 Lý Thái Tổ , Điện An , Điện Bàn, Quảng Nam
48 D8WUE9AR Phạm Thị Trà My 61 Lý Thái Tổ , Điện An , Điện Bàn, Quảng Nam
49 MZM1NWAA Nguyễn Thị Bích Quyền Ấp phước thạnh 1, xã long thạnh huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu, Bạc Liêu
50 PDMF3BZY Nguyễn Thị Bích Quyền Ấp phước thạnh 1, xã long thạnh huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu, Bạc Liêu
51 9Q8178DV Nguyễn Thị Bích Quyền Ấp phước thạnh 1, xã long thạnh huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu, Bạc Liêu
52 2Y3UPW8V Nguyễn Thị Bích Quyền Ấp phước thạnh 1, xã long thạnh huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu, Bạc Liêu
53 B7KI8KQZ Nguyễn Thị Bích Quyền Ấp phước thạnh 1, xã long thạnh huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu, Bạc Liêu
54 LVZSK9NM Đặng Thị Ngọc Hương Tân hy bình đông bình Sơn quãng Ngãi, Quảng Ngãi
55 8YEUQAZ7 Nghiêm Thị Tư 275, tổ 5, kp6, long bình, biên hoà, đồng nai, Đồng Nai
56 EL7SBX6E Phạm Thị Trà My 61 Lý Thái Tổ , Điện An , Điện Bàn, Quảng Nam
57 7Y7UW8PX Phạm Thị Trà My 61 Lý Thái Tổ , Điện An , Điện Bàn, Quảng Nam
58 WDMF9QRL Phạm Thị Trà My 61 Lý Thái Tổ , Điện An , Điện Bàn, Quảng Nam
59 6YWUY494 Phạm Thị Trà My 61 Lý Thái Tổ , Điện An , Điện Bàn, Quảng Nam
60 KDVFBKD2 Trần Đăng Lợi 251 Nguyễn Đệ ,An Hoà,Ninh Kiều,TP Cần Thơ, Cần Thơ
61 AWATMAD7 Trần Đăng Lợi 251 Nguyễn Đệ ,An Hoà,Ninh Kiều,TP Cần Thơ, Cần Thơ
62 3YAUBYZP Nguyễn Thị Liên Cổ Chất Dũng Tiến Thường Tín Hà Nội, Hà Nội
63 4RKUQGB9 Nguyễn Thị Liên Cổ Chất Dũng Tiến Thường Tín Hà Nội, Hà Nội
64 NXY0PRL8 Trịnh thanh Huyền 84 Trần nhật Duật, Hải Phòng
65 G28C2DGX Trịnh thanh Huyền 85 Trần nhật Duật, Hải Phòng
66 QDMFKYAL Trịnh thanh Huyền 86 Trần nhật Duật, Hải Phòng
67 XDQFWGXW Trịnh thanh Huyền 87 Trần nhật Duật, Hải Phòng
68 RDMFX2ER Trịnh thanh Huyền 88 Trần nhật Duật, Hải Phòng
69 YDGFPNAD Trịnh thanh Huyền 89 Trần nhật Duật, Hải Phòng
70 ZDNFYD4K Trịnh thanh Huyền 90 Trần nhật Duật, Hải Phòng
71 VDMF7YBQ Trịnh thanh Huyền 91 Trần nhật Duật, Hải Phòng
72 D8WUE9ZR Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
73 MZM1NWGA Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
74 PDMF3BYY Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
75 9Q8178AV Tranirang Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
76 2Y3UPW4V Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
77 B7KI8K4Z Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
78 LVZSK9RM Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
79 8YEUQA37 Tranirang Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
80 EL7SBXME Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
81 7Y7UW8YX Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
82 WDMF9QBL Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
83 6YWUY4P4 Tranirang Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
84 KDVFBK42 Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
85 AWATMA27 Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
86 3YAUBY6P Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
87 4RKUQGK9 Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
88 NXY0PRE8 Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
89 G28C2DNX Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
90 QDMFKYQL Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
91 XDQFWGQW Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
92 RDMFX2YR Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
93 YDGFPN9D Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
94 ZDNFYDPK Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
95 VDMF7YLQ Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
96 D8WUE9KR Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
97 MZM1NWDA Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
98 PDMF3BKY Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
99 9Q8178VV Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
100 2Y3UPWEV Long Số 4 đường 297 Phước Long, thủ Đức, Hồ Chí Minh
101 B7KI8K2Z Dương Thị Trúc Triêm Trung 1, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam
102 LVZSK9DM Trần Thị thủy Thôn Kim Sơn xã Kim Sơn gia lâm hà nội, Hà Nội
103 8YEUQAP7 Trần Thị thủy Thôn Kim Sơn xã Kim Sơn gia lâm hà nội, Hà Nội
104 EL7SBXZE Trúc Dương 88/89/10 nguyễn văn quỳ, q7, Hồ Chí Minh
105 7Y7UW89X Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
106 WDMF9QXL Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
107 6YWUY424 Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
108 KDVFBKG2 Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
109 AWATMAV7 Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
110 3YAUBY8P Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
111 4RKUQGY9 Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
112 NXY0PRD8 Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
113 G28C2D8X Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
114 QDMFKY6L Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
115 XDQFWG2W Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
116 RDMFX2WR Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
117 YDGFPNZD Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
118 2Y3UPWDY Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
119 B7KI8KMN Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
120 LVZSK9L9 Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
121 8YEUQA76 Hien Khánh 367/5 Phan Văn Trị, P5, Hồ Chí Minh
122 EL7SBXLR Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3, Hồ Chí Minh
123 7Y7UW83E Đức 200 tô hiến thành p15, Hồ Chí Minh
124 WDMF9QGK Đức 200 tô hiến thành p15, Hồ Chí Minh
125 6YWUY4RX Đức 200 tô hiến thành p15, Hồ Chí Minh
126 KDVFBKEA Đức 200 tô hiến thành p15, Hồ Chí Minh
127 AWATMAWL Đức 200 tô hiến thành p15, Hồ Chí Minh
128 3YAUBY2B Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3, Hồ Chí Minh
129 4RKUQGND Đức 200 tô hiến thành p15, Hồ Chí Minh
130 NXY0PR63 Đức 200 tô hiến thành p15, Hồ Chí Minh
131 G28C2DQ9 Đức 200 tô hiến thành p15, Hồ Chí Minh
132 QDMFKYEN Đức 200 tô hiến thành p15, Hồ Chí Minh
133 XDQFWGBP Đức 200 tô hiến thành p15, Hồ Chí Minh
134 RDMFX28E Đức 200 tô hiến thành p15, Hồ Chí Minh
135 YDGFPNKA Nguyễn văn đang Yên phong bắc ninh, Bắc Ninh
136 ZDNFYDVP Đức 200 tô hiến thành p15, Hồ Chí Minh
137 VDMF7Y4N Đức 200 tô hiến thành p15, Hồ Chí Minh
138 D8WUE97W Đức 200 tô hiến thành p15, Hồ Chí Minh
139 MZM1NWXZ Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3, Hồ Chí Minh
140 PDMF3B79 Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3, Hồ Chí Minh
141 9Q8178XX Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3, Hồ Chí Minh
142 2Y3UPWGY Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3, Hồ Chí Minh
143 B7KI8K6N Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3, Hồ Chí Minh
144 LVZSK9A9 Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3, Hồ Chí Minh
145 8YEUQA86 Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3, Hồ Chí Minh
146 EL7SBXER Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3, Hồ Chí Minh
147 7Y7UW8AE Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3, Hồ Chí Minh
148 WDMF9QMK Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3, Hồ Chí Minh

Thời gian diễn ra: từ 14/11/2023 đến 14/02/2024

 Kho giải thưởng giá trị:

Giải may mắn: khách hàng quét mã tem trên sản phẩm, hoàn thành form thông tin để nhận thưởng ngay các phần quà may mắn của chương trình

13 Giải tuần : mỗi giải 01 máy ép chậm

04 Giải tháng : mỗi giải 01 TV samsung 65 inch

Giải kết thúc chương trình: 01 iphone 15 màu hồng 128GB

- Thể lệ chương trình vòng quay may mắn:

- Khách hàng cào lớp bạc trên tem được dán trên sản phẩm, nhập thông tin theo hướng dẫn để lấy mã dự thưởng để tham gia chương trình!

Các sản phẩm áp dụng cho chương trình :

+ Dầu gội siêu mượt tóc Nutripair

+ Dầu xả siêu mượt tóc Nutripair + Hấp dầu siêu mượt tóc Nutripair

+ Xit siêu dưỡng ẩm và bóng tóc (hương nước hoa)

+ Xit siêu dưỡng ẩm và bóng tóc (hoa hồng trắng)

+ Tinh dầu siêu mượt tóc hoa hồng Belo.