Danh sách Mã Dự Thưởng TUẦN 5 từ (13/12 - 19/12) chương trình Vòng Quay May Mắn " TÓC ĐẸP MÊ SAY - QUÀ MAY VỀ TAY"

00:00 19/12/2023

DANH SÁCH MÃ DỰ THƯỞNG TUẦN 5 TỪ ( 13/12 - 19/12)
STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ
1 ZDNFYDBE Chương Huỳnh 55A Lê Văn Thịnh-Q2 Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
2 VDMF7YP6 Chương Huỳnh 55A Lê Văn Thịnh-Q2 Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
3 D8WUE96E Chương Huỳnh 55A Lê Văn Thịnh-Q2 Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
4 MZM1NWKE Chương Huỳnh 55A Lê Văn Thịnh-Q2 Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
5 PDMF3BLA Chương Huỳnh 55A Lê Văn Thịnh-Q2 Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
6 9Q817899 Chương Huỳnh 55A Lê Văn Thịnh-Q2 Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
7 2Y3UPWZ6 Chương Huỳnh 55A Lê Văn Thịnh-Q2 Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
8 B7KI8KXR Chương Huỳnh 55A Lê Văn Thịnh-Q2 Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
9 LVZSK9BN Chương Huỳnh 55A Lê Văn Thịnh-Q2 Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
10 8YEUQAV3 Chương Huỳnh 55A Lê Văn Thịnh-Q2 Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11 EL7SBX2Z Chương Huỳnh 55A Lê Văn Thịnh-Q2 Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
12 7Y7UW842 Chương Huỳnh 55A Lê Văn Thịnh-Q2 Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
13 WDMF9Q2N Chương Huỳnh 55A Lê Văn Thịnh-Q2 Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
14 6YWUY4M3 Chương Huỳnh 55A Lê Văn Thịnh-Q2 Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
15 KDVFBK7E Chi Ái Lo5,thich quang duc,nha trang, Khánh Hòa
16 AWATMAZK Chi Ái Lo5,thich quang duc,nha trang, Khánh Hòa
17 3YAUBYLK Chi Ái Lo5,thich quang duc,nha trang, Khánh Hòa
18 4RKUQGX8 Chi Ái Lo5,thich quang duc,nha trang, Khánh Hòa
19 NXY0PRNR Nguyễn Thị Hạnh 14 Mã Lò - Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
20 G28C2D94 Thu 38 đinh liệt, phước long, nha trang, Khánh Hòa
21 QDMFKYVX Thu 38 đinh liệt, phước long, nha trang, Khánh Hòa
22 XDQFWGAL Chị Trâm 52 Nguyễn Đức Cảnh,Phước Long,Nha Trang, Khánh Hòa
23 RDMFX2G9 Chị Trâm 52 Nguyễn Đức Cảnh,Phước Long,Nha Trang, Khánh Hòa
24 YDGFPNG8 Chị Trâm 52 Nguyễn Đức Cảnh,Phước Long,Nha Trang, Khánh Hòa
25 ZDNFYDKE Chị Trâm 52 Nguyễn Đức Cảnh,Phước Long,Nha Trang, Khánh Hòa
26 VDMF7Y86 Chị Trâm 52 Nguyễn Đức Cảnh,Phước Long,Nha Trang, Khánh Hòa
27 D8WUE92E Salon hưng 010 lô h chung cư Ngô gia tự, p.2, q.10, Hồ Chí Minh
28 MZM1NWLE Salon hưng 010 lô h chung cư Ngô gia tự, p.2, q.10, Hồ Chí Minh
29 PDMF3B4A Phương hồ 1442 đại lộ bình dương. Định hoà thủ dầu một, Bình Dương
30 9Q8178Q9 Chị Trang 77 đường Trần duyệt,vinh hiệp,nha trang, Khánh Hòa
31 2Y3UPW66 Chị Trang 77 đường Trần duyệt,vinh hiệp,nha trang, Khánh Hòa
32 B7KI8KDR Truong ngoc yen phuonh 56/64 Thích Quảng Đức p5 phu nhuan, Hồ Chí Minh
33 LVZSK96N Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
34 8YEUQAG3 Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
35 EL7SBX4Z Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
36 7Y7UW8G2 Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
37 WDMF9Q6N Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
38 6YWUY4W3 Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
39 KDVFBKVE Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
40 AWATMAXK Đào Oanh 10 Tl 19, Phường Thạnh Lộc Thạnh. Quận 12, Hồ Chí Minh
41 3YAUBYQK Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
42 4RKUQGL8 Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
43 NXY0PRXR Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
44 G28C2DW4 Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
45 QDMFKYNX Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
46 XDQFWGEL Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
47 RDMFX2N9 Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
48 YDGFPNR8 Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
49 ZDNFYDQE Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
50 VDMF7YQ6 Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
51 D8WUE9GE Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
52 MZM1NWPE Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
53 XDQFWRQD Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
54 RDMFXBYA Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
55 YDGFPLAY Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
56 ZDNFYX4W Đậu cảnh sang 10/7 Thạnh Lộc 19 -quận 12, Hồ Chí Minh
57 VDMF7MBV Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
58 D8WUEQZB Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
59 MZM1N3GN Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
60 PDMF38YX Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
61 9Q817RV3 Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
62 2Y3UP2EZ Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
63 B7KI8N2D Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
64 LVZSK4DV Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
65 8YEUQ4PZ Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
66 EL7SB3ZM Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
67 7Y7UWN99 Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
68 WDMF9LXZ Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
69 6YWUYG27 Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
70 KDVFBNGM Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
71 AWATMRVW Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
72 3YAUBG8X Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
73 4RKUQ8Y4 Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
74 NXY0PADA Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
75 G28C2A8D Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
76 QDMFK86M Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
77 XDQFWR2D Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
78 RDMFXBWA Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
79 NXY0PAD7 Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
80 G28C2A8B Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
81 QDMFK86Z Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
82 XDQFWR27 Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
83 RDMFXBWX Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
84 YDGFPL94 Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
85 ZDNFYXAB Trịnh thị ngọc thanh Số 3A11 khu tập thể mai động,quận hoàng mai, Hà Nội
86 VDMF7MN8 Nguyễn thanh hà Nguyễn hồng quân, Hải Phòng
87 D8WUEQMG Truong ngoc yen phuonh 56/64 Thích Quảng Đức p5 phu nhuan, Hồ Chí Minh
88 MZM1N3V4 Lê thị Thuỳ Đường Nam Sơn, Thanh Hóa
89 PDMF38NZ Nguyễn thị phi 622 nguyễn văn linh, Quảng Ngãi
90 9Q817RBA Trần Thị Tiến Cầu sắt Xuân Ninh Xuân Trường Nam Định, Nam Định
91 2Y3UP2VE Nguyễn thị phi 622 nguyễn văn linh, Quảng Ngãi
92 B7KI8N33 Nguyễn thị phi 622 nguyễn văn linh, Quảng Ngãi
93 LVZSK4EW Trần Thị Tiến Cầu sắt Xuân Ninh Xuân Trường Nam Định, Nam Định
94 8YEUQ4DR Dương Thị Ngọc Hân 86A Song Hành, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
95 EL7SB37L Hoàng văn Định Bắc tiến thị trấn cát thành- huyện trực ninh nam tỉnh nam định, Nam Định
96 7Y7UWN2A Đào Oanh 10 Tl 19, Phường Thạnh Lộc Thạnh. Quận 12 Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
97 WDMF9LZ4 Đào Oanh 10 Tl 19, Phường Thạnh Lộc Thạnh. Quận 12 Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
98 6YWUYGZG Đào Oanh 10 Tl 19, Phường Thạnh Lộc Thạnh. Quận 12 Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
99 KDVFBN6K Đào Oanh 10 Tl 19, Phường Thạnh Lộc Thạnh. Quận 12 Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
100 AWATMRN6 Đào Oanh 10 Tl 19, Phường Thạnh Lộc Thạnh. Quận 12 Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
101 3YAUBGRA Đào Oanh 10 Tl 19, Phường Thạnh Lộc Thạnh. Quận 12 Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
102 4RKUQ8ZR Nguyễn việt anh 1D Nguyễn thái học, Hải Dương
103 NXY0PAB7 Lê Hoàng Anh 56A Hoa Lan phường 2 quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
104 G28C2AYB Lin 7a/5/12a thành thái, p14, q10, Hồ Chí Minh
105 QDMFK8BZ Lin 7a/5/12a thành thái, p14, q10, Hồ Chí Minh
106 XDQFWR47 Lin 7a/5/12a thành thái, p14, q10, Hồ Chí Minh
107 RDMFXB7X Lin 7a/5/12a thành thái, p14, q10, Hồ Chí Minh
108 YDGFPLZ4 Lin 7a/5/12a thành thái, p14, q10, Hồ Chí Minh
109 ZDNFYXGB Cúc Tổ 5 phường chùa hang, Thái Nguyên
110 VDMF7MZ8 Hoàng Thị Tho Thôn 5- Hát Môn- Phúc Thọ- Hà Nội, Hà Nội
111 D8WUEQWG Nguyễn Thị Tạo 33 Tản Đà, Đà Nẵng
112 MZM1N324 Nguyễn Thị Tạo 33 Tản Đà, Đà Nẵng
113 PDMF386Z Nguyễn Thị Tạo 33 Tản Đà, Đà Nẵng

Thời gian diễn ra: từ 14/11/2023 đến 14/02/2024

 Kho giải thưởng giá trị:

Giải may mắn: khách hàng quét mã tem trên sản phẩm, hoàn thành form thông tin để nhận thưởng ngay các phần quà may mắn của chương trình

13 Giải tuần : mỗi giải 01 máy ép chậm

04 Giải tháng : mỗi giải 01 TV samsung 65 inch

Giải kết thúc chương trình: 01 iphone 15 màu hồng 128GB

- Thể lệ chương trình vòng quay may mắn:

- Khách hàng cào lớp bạc trên tem được dán trên sản phẩm, nhập thông tin theo hướng dẫn để lấy mã dự thưởng để tham gia chương trình!

Các sản phẩm áp dụng cho chương trình :

+ Dầu gội siêu mượt tóc Nutripair

+ Dầu xả siêu mượt tóc Nutripair + Hấp dầu siêu mượt tóc Nutripair

+ Xit siêu dưỡng ẩm và bóng tóc (hương nước hoa)

+ Xit siêu dưỡng ẩm và bóng tóc (hoa hồng trắng)

+ Tinh dầu siêu mượt tóc hoa hồng Belo.