Danh sách Mã Dự Thưởng TUẦN 10 TỪ (17/01/2024 - 23/01/2024) chương trình Vòng Quay May Mắn

00:00 23/01/2024

" TÓC ĐẸP MÊ SAY - QUÀ MAY VỀ TAY"
STT MÃ TRÚNG THƯỞNG TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ
1 YDGFPN7A Bùi Thanh Long Số 4 Đường 297 Phước Long B, Q9, TP HCM
2 ZDNFYDZP Bùi Thanh Long Số 4 Đường 297 Phước Long B, Q9, TP HCM
3 VDMF7YDN Bùi Thanh Long Số 4 Đường 297 Phước Long B, Q9, TP HCM
4 D8WUE9NW Bùi Thanh Long Số 4 Đường 297 Phước Long B, Q9, TP HCM
5 MZM1NWZZ Bùi Thanh Long Số 4 Đường 297 Phước Long B, Q9, TP HCM
6 PDMF3BD9 Bùi Thanh Long Số 4 Đường 297 Phước Long B, Q9, TP HCM
7 9Q8178KX Bùi Thanh Long Số 4 Đường 297 Phước Long B, Q9, TP HCM
8 2Y3UPW7Y Bùi Thanh Long Số 4 Đường 297 Phước Long B, Q9, TP HCM
9 B7KI8KGN Bùi Thanh Long Số 4 Đường 297 Phước Long B, Q9, TP HCM
10 LVZSK9M9 Bùi Thanh Long Số 4 Đường 297 Phước Long B, Q9, TP HCM
11 8YEUQAR6 Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
12 EL7SBX9R Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
13 7Y7UW8BE Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
14 WDMF9QDK Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
15 6YWUY43X Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
16 KDVFBKMA Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
17 AWATMAPL Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
18 4RKUQGMD Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
19 NXY0PR23 Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
20 G28C2DM9 Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
21 QDMFKYWN Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
22 XDQFWG6P Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
23 RDMFX2PE Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
24 YDGFPNQA Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
25 ZDNFYD2P Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
26 VDMF7YGN Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
27 D8WUE98W Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
28 MZM1NW7Z Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
29 PDMF3B99 Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
30 9Q8178MX Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
31 QDMFKMR3 Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
32 XDQFWK3M Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
33 RDMFXQKM Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
34 NXY0PY3K Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
35 G28C24VZ Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
36 QDMFKMRK Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
37 XDQFWK38 Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
38 RDMFXQGK Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
39 YDGFP6GG Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
40 ZDNFY7KQ Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
41 VDMF738A Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
42 D8WUEP2A Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
43 MZM1NMLG Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
44 PDMF3MLK Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
45 9Q817L9B Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
46 2Y3UPAZR Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
47 B7KI8YXG Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
48 LVZSK2BL Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
49 8YEUQ6V8 Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
50 EL7SBV2N Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
51 7Y7UWK4N Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
52 WDMF9A2Q Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
53 6YWUYDMD Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
54 KDVFB27Y Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
55 AWATM6ZY Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
56 3YAUBDLN Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
57 4RKUQEXP Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
58 NXY0PYNK Mxiphone 508/24 nguyễn thái sơn, Hồ Chí Minh
59 G28C249Z Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
60 QDMFKMVK Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
61 XDQFWKA8 Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
62 RDMFXQNK Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
63 YDGFP6RG Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
64 ZDNFY7QQ Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
65 VDMF73QA Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
66 D8WUEPGA Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
67 MZM1NMPG Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
68 PDMF3M4K Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
69 9Q817LQB Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
70 2Y3UPA6R Lý văn Bình 155/2 Nguyễn thái Sơn p4 gò vấp, Hồ Chí Minh
71 B7KI8YDG Lý văn Bình 155/2 Nguyễn thái Sơn p4 gò vấp, Hồ Chí Minh
72 LVZSK26L Thu 38 đinh liệt, phước long, nha trang, Khánh Hòa
73 8YEUQ6G8 Lê thị Ngọc vi Số nhà 312 Lê Lai thọ xuân thanh hoá, Thanh Hóa
74 EL7SBV4N Lê thị Ngọc vi Số nhà 312 Lê Lai thọ xuân thanh hoá, Thanh Hóa
75 7Y7UWKGN Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
76 WDMF9A6Q Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
77 6YWUYDWD Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
78 KDVFB2VY Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
79 AWATM6XY Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
80 3YAUBDQN Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
81 4RKUQELP Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
82 NXY0PYXK Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
83 G28C24WZ Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
84 QDMFKMNK Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
85 XDQFWKE8 Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
86 RDMFXQ4K Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
87 YDGFP6VG Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
88 ZDNFY7RQ Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
89 VDMF73AA Nguyễn Hồng Bình 24 Trần Quý Cáp, Gia Lai
90 D8WUEPRA Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
91 MZM1NM4G Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
92 PDMF3MQK Nguyễn Thị Chúc 290/16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP. HCM, Hồ Chí Minh
93 9Q817LGB Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
94 2Y3UPAMR Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
95 B7KI8YRG Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
96 LVZSK2VL Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
97 8YEUQ6Y8 Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
98 EL7SBVKN Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
99 7Y7UWKQN Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
100 WDMF9AYQ Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
101 6YWUYDQD Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
102 KDVFB23Y Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
103 AWATM6QY Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
104 3YAUBD3N Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
105 4RKUQEWP Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
106 NXY0PYGK Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
107 G28C24PZ Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
108 QDMFKM9K Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
109 XDQFWKP8 Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
110 RDMFXQEK Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
111 YDGFP6BG Ngô Thị Bích Quyên Thôn Tân Phước đông, Quảng Ngãi
112 ZDNFY76Q Trần Thị thủy Thôn Kim Sơn xã Kim Sơn gia lâm hà nội, Hà Nội
113 VDMF73WA Nguyễn trương như ý Số 60 đường số 3, Cần Thơ
114 D8WUEPAA Nguyễn trương như ý Số 60 đường số 3, Cần Thơ
115 MZM1NMAG Nguyễn trương như ý Số 60 đường số 3, Cần Thơ
116 PDMF3MZK Nguyễn trương như ý Số 60 đường số 3, Cần Thơ
117 9Q817LDB Nguyễn Quỳnh Số 4e- Ngõ 186 Hoa Bằng - Yên Hoà - Cầu Giấy, Hà Nội
118 2Y3UPA8R Nguyễn Quỳnh Số 4e- Ngõ 186 Hoa Bằng - Yên Hoà - Cầu Giấy, Hà Nội
119 B7KI8YQG Nguyễn Quỳnh Số 4e- Ngõ 186 Hoa Bằng - Yên Hoà - Cầu Giấy, Hà Nội
120 LVZSK2NL Nguyễn Quỳnh Số 4e- Ngõ 186 Hoa Bằng - Yên Hoà - Cầu Giấy, Hà Nội
121 8YEUQ6Z8 Võ thị My Ni Khu3 thị trấn ái nghĩa đại Lộc quảng nam, Quảng Nam
122 MZM1NMV7 Nguyễn thị phi 622 nguyễn văn linh, Quảng Ngãi
123 EL7SBV6N Lin 7a/5/12a thành thái, p14, quận 10, Hồ Chí Minh
124 7Y7UWKPN Tạ Ngọc Hiển 231 nguyễn văn đậu phường 11 quận bình thạnh, Hồ Chí Minh
125 WDMF9ARQ Tạ Ngọc Hiển 231 nguyễn văn đậu phường 11 quận bình thạnh, Hồ Chí Minh
126 6YWUYD9D Tạ Ngọc Hiển 231 nguyễn văn đậu phường 11 quận bình thạnh, Hồ Chí Minh
127 KDVFB2DY Nguyễn Thị Phi 622 nguyễn văn linh, Quảng Ngãi
128 AWATM6DY Nguyễn Thị Phi 622 nguyễn văn linh, Quảng Ngãi
129 G28C24YW Nguyễn Thị Phi 622 nguyễn văn linh, Quảng Ngãi
130 QDMFKMB9 Nguyễn Thị Phi 622 nguyễn văn linh, Quảng Ngãi
131 XDQFWK4X Nguyễn Thị Phi 622 nguyễn văn linh, Quảng Ngãi
132 RDMFXQ7Y Nguyễn Thị Phi 622 nguyễn văn linh, Quảng Ngãi
133 YDGFP6Z9 Nguyễn Thị Phi 622 nguyễn văn linh, Quảng Ngãi
134 ZDNFY7AA Nguyễn Thị Phi 622 nguyễn văn linh, Quảng Ngãi
135 VDMF73NZ Nguyễn Thị Phi 622 nguyễn văn linh, Quảng Ngãi
136 D8WUEPMN Nguyễn Thị Phi 622 nguyễn văn linh, Quảng Ngãi
137 PDMF3MN7 Lê Diễm Hương đường 200 tân việt- yên mỹ - hưng yên, Hưng Yên
138 9Q817LBW Nguyễn Thị ưa Cổ chất dũng tiến thường tín hà nội, Hà Nội
139 2Y3UPAV2 Nguyễn Thị ưa Cổ chất dũng tiến thường tín hà nội, Hà Nội
140 B7KI8Y3K Ngô Thị Vui Tính 96 trần quý hai, Quảng Ngãi
141 LVZSK2E2 Ngô Thị Vui Tính 96 trần quý hai, Quảng Ngãi
142 8YEUQ6DE Ngô Thị Vui Tính 96 trần quý hai, Quảng Ngãi
143 EL7SBV7Y Ngô Thị Vui Tính 96 trần quý hai, Quảng Ngãi
144 7Y7UWK26 Ngô Thị Vui Tính 96 trần quý hai, Quảng Ngãi
145 WDMF9AZ8 Ngô Thị Vui Tính 96 trần quý hai, Quảng Ngãi
146 6YWUYDZA Ngô Thị Vui Tính 96 trần quý hai, Quảng Ngãi
147 KDVFB26Q Ngô Thị Vui Tính 96 trần quý hai, Quảng Ngãi
148 AWATM6NM Ngô Thị Vui Tính 96 trần quý hai, Quảng Ngãi
149 3YAUBDR9 Ngô Thị Vui Tính 96 trần quý hai, Quảng Ngãi
150 4RKUQEVA Ngô Thị Vui Tính 96 trần quý hai, Quảng Ngãi
151 NXY0PYQN Huyền Trân 75/2/3 tổ 3 sư vạn hạnh liên nghĩa đức trọng, Lâm Đồng
152 G28C24KW nguyễn thị kim oanh yến đô tân việt yên mỹ hưng yên, Hưng Yên
153 QDMFKMP9 Nguyễn Thị Tạo 33 Tản Đà, Đà Nẵng
154 XDQFWKNX Nguyễn Thị Thanh Hà 07 Mai Dị, Đà Nẵng
155 RDMFXQLY Lê Thị Mỹ Linh Xóm 2 châu Lộc-thôn Phước an -xã bình Khương-huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
156 YDGFP6W9 Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
157 ZDNFY7GA Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
158 VDMF73ZZ Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
159 D8WUEPWN Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
160 MZM1NM27 Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
161 PDMF3M67 Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
162 9Q817LPW Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
163 2Y3UPAR2 Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
164 B7KI8YZK Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
165 LVZSK2W2 Vũ Văn 4/177Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải Phòng
166 8YEUQ6BE Trần Thị thủy Thôn Kim Sơn xã Kim Sơn gia lâm hà nội, Hà Nội
167 EL7SBVQY Bui thanh Long 4 đường 297, Hồ Chí Minh
168 7Y7UWKL6 Bui thanh Long 4 đường 297, Hồ Chí Minh
169 WDMF9AN8 Ty ty 4 dường 297, Hồ Chí Minh
170 6YWUYD7A Huỳnh Thị Kim Hoa 83 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
171 KDVFB2XQ Đào Thị Thu Hà 61/4 Phạm Nhữ Tăng, Đà Nẵng
172 AWATM64M Đào Thị Thu Hà 61/4 Phạm Nhữ Tăng, Đà Nẵng
173 3YAUBDV9 Nguyễn thanh hà Tản viên, thượng lý, hồng bàng, Hải Phòng
174 4RKUQEMA Nguyễn thanh hà Tản viên, thượng lý, hồng bàng, Hải Phòng
175 NXY0PYMN Nguyễn thanh hà Tản viên, thượng lý, hồng bàng, Hải Phòng
176 G28C247W Nguyễn thanh hà Tản viên, thượng lý, hồng bàng, Hải Phòng
177 QDMFKMD9 Nguyễn thanh hà Tản viên, thượng lý, hồng bàng, Hải Phòng
178 XDQFWKVX Nguyễn thanh hà Tản viên, thượng lý, hồng bàng, Hải Phòng

Thời gian diễn ra: từ 14/11/2023 đến 14/02/2024

 Kho giải thưởng giá trị:

Giải may mắn: khách hàng quét mã tem trên sản phẩm, hoàn thành form thông tin để nhận thưởng ngay các phần quà may mắn của chương trình

13 Giải tuần : mỗi giải 01 máy ép chậm

04 Giải tháng : mỗi giải 01 TV samsung 65 inch

Giải kết thúc chương trình: 01 iphone 15 màu hồng 128GB

- Thể lệ chương trình vòng quay may mắn:

- Khách hàng cào lớp bạc trên tem được dán trên sản phẩm, nhập thông tin theo hướng dẫn để lấy mã dự thưởng để tham gia chương trình!

Các sản phẩm áp dụng cho chương trình :

+ Dầu gội siêu mượt tóc Nutripair

+ Dầu xả siêu mượt tóc Nutripair + Hấp dầu siêu mượt tóc Nutripair

+ Xit siêu dưỡng ẩm và bóng tóc (hương nước hoa)

+ Xit siêu dưỡng ẩm và bóng tóc (hoa hồng trắng)

+ Tinh dầu siêu mượt tóc hoa hồng Belo.