Thuốc uốn đa năng (Obsidian Selque Direct Permanent Wave)

Trọng lượng: 410g - 530g

Công dụng:

Là sản phẩm uốn đa năng, có thể dùng uốn hơi nước, uốn máy, uốn kỹ thuật số, uốn lạnh. Hàn chứa Protein tơ tằm, Colagen, Keratin giúp bổ sung Vitamin cho tóc. Công nghệ "S-Curl" phù hợp cho mọi loại tóc. Sử dụng nhanh, không phải xả giữa chai thuốc số 1 và thuốc số 2.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Áp dụng cho các loại máy
- Uốn lạnh: Tra thuốc số 1, để từ 15 -20p kích nhiệt. Để nguội 10-20p. Dập thuốc số 2., để 10p. Sau đó xả sạch, hấp dầu.
- Uốn nóng:
+ Tóc khỏe: Tra thuốc số 1, kích nhiệt 60 độ C trong thời gian từ 15 - 20p. Để nguội 10p.
+ Tóc trung bình: Tra thuốc số 1, kích nhiệt 50 độ C trong thời gian 10 - 15p. Để nguội 10p.
+ Tóc yếu: Tra thuốc số 1, kích nhiệt 50 độ C trong thời gian 3 -6p. Để nguội 5p.
Sau đó (đối với tất cả các loại tóc), dạp thuốc số 2, để 15p, xả sạch, hấp dầu.